Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
babol
Uczucia są niekiedy tak nieśmiałe, że można je wyczuć tylko czubkiem języka.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromdrina drina viagwiazdeczka gwiazdeczka
4554 0d1b
Reposted fromeemanee eemanee viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
...kto jest naprawdę silny i odważny, ten jest spójny w myślach, uczuciach i czynach.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
2896 b5f2 500
Reposted fromdusix dusix viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted frompapiertiger papiertiger viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
-Przez ciebie czuję się...bezradny.
-Dlaczego?
-Ponieważ jesteś jedyną mi znaną osobą, która jest w stanie mnie naprawdę zranić.
— E.L. James – Ciemniejsza strona Greya
Reposted frombeciaszq beciaszq viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Wierzę jednak, że na wszystko przyjdzie czas i pora, a co za tym idzie: wszystko poznam oraz wszystkiego nauczę się w swoim czasie. Czekam cierpliwie.
— z zapomnianych listów miłosnych
Reposted fromfind-balance find-balance viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
babol
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Z biegiem lat okazało się, iż człowiek jest silniejszy, będąc dzieckiem, niż gdy staje się dorosły.
— Piotr Sender - Bóg nosi dres
Reposted frompuella13 puella13 viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym, jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą
— Anthony de Mello
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
6025 437a
Reposted fromlove-autumn love-autumn viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Reposted fromLaila7 Laila7 viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
5913 b732 500
Reposted fromlady-blues lady-blues viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Jestem całkiem niezły w empatii, dlatego widzę, gdy po cichu, wycofujesz się z przyjaźni. Jeszcze przysyłasz wiadomości tekstowe, ale już bez treści pomiędzy kropkami.
— MarcinSz "Zobaczyć Świat Inaczej" fb
1710 0053 500
Reposted fromelisarcsilva elisarcsilva viagwiazdeczka gwiazdeczka
babol
Nasz świat jest bowiem przedziwnym kolażem, sami go sobie zlepiamy ze wspomnień, skojarzeń, doświadczeń. Próbujemy uchwycić sedno rzeczy, aby je opisać, i nagle zachwycamy się szczegółem.
— "Wolna miłość" - Roma Ligocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl